BDDK, Swap İşlemlerine Sınır Getirdi BDDK, Swap İşlemlerine Sınır Getirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, SWAP işlemlerine sınır getirildiğini duyurdu.
BDDK'ndan gece yarısı yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi: "Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 50’sini geçemeyecek olup, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir.
Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır.
" SWAP NEDİR? İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olarak farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir.

Etiketler: